Laserscanservice.lt

Kaip įvertinti 3D skenavimo duomenų kokybę?

Kaip patikrinti, ar 3D taškinis modelis, kurį turite, yra kokybiškas?

Pirmiausia prieš užsakant darbus turėtumėte prašyti darbus atlieknčios įmonės pateikti aiškias technines sąlygas, kokiomis vadovaujantis bus atlikti matavimai ir kokius rezultatus Jums turės pateikti. Tada galėsite patikrinti gauto rezultato atitikimą žadėtoms sąlygoms. Taip pat galite prašyti tiekėjų pateikti matavimo įrangos kalibravimo sertifikatus. Lengviausia patikrinti ar tinkamas skenavimo duomenų pilnumas. Tai reiškia, ar yra nuskenuotos visos reikalingos erdvės ir nėra palikta nenuskenuotų kritiškai svarbių objektų. Taip pat galima pasidaryti pjūvį per aiškiai suprantamą vietą (sieną, elektros stulpą) ir patikrinti, ar siena nėra sudaryta iš kelių nepersidengiančių linijų arba elektros stulpas nėra dubliuotas. Jei taip yra, vadinasi, skirtingų pozicijų sujungimas atliktas nekokybiškai. Prieš atiduodami galutinius duomenis mes visada atliekame šiuos veiksmus už jus ir galime pateikti vizualią ataskaitą apie skenavimo duomenų apdorojimo kokybę.