Veiklos sritys

VEIKLOS SRITYS

Mūsų 3D lazerinio skenavimo duomenys gali būti naudojami įvairiuose sektoriuose, ten kur yra reikalingi tikslūs pastatų, inžinerinių statinių ar pramonės įrenginių matavimai

Pastatų 3D skenavimas

Mes atliekame gyvenamųjų, pramonės, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų 3D lazerinį skenavimą. Jei Jūs esate pastato savininkas ar valdytojas, statybų generalinis rangovas, nekilnojamojo turto plėtotojas, savivaldybės ar valstybinės institucijos nekilnojamojo turto prižiūrėtojas, projektuotojas ar architektas, Jums gali prireikti mūsų paslaugų.

Pramonės įrenginių 3D skenavimas

Pramonės įrenginių skenavimas dažniausiai reikalingas projektuojant naujus įrenginius šalia esamų. Turint tikslią esamų įrenginių poziciją išvengiama galimybės, kad naujai pagaminta įranga netilps jai skirtoje vietoje. Pramonės įrenginių skenavimas gali būti naudingas maisto pramonės, žemės ūkio produkcijos, farmacijos, naftos perdirbimo, kelių ir geležinkelių transporto priemonių remonto dirbtuvėse – visur, kur gali būti reikalinga sumontuoti naują įrangą šalia esamos, o klaidos kaina yra didelė.

Transporto infrastruktūros 3D skenavimas

Tikslus esamos transporto infrastruktūros – kelių, tiltų, viadukų, tunelių kelio ženklų 3D skenavimas naudingas objektų būklės įvertinimui, darbų kiekių įvertinimui juos rekonstruojant ar planuojant naujus gretimus objektus bei atliekant objektų inventorizaciją.

Vandentvarkos objektų 3D skenavimas

Mes atliekame vandens tiekimo, vandens valymo tinklų bei nuotekų valyklų įrenginių fiksavimą savivaldybės įmonėms, projektuotojams ir architektams.

Kraštovaizdžio 3D fiksavimas

Urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų 3D fiksavimas naudingas savivaldybės teritorijų planavimo, urbanistikos, kraštovaizdžio specialistams įgyvendinant teritorijų regeneracijos ar užstatymo projektus. Iš skenuotų duomenų gali būti rengiami 3D paviršiaus modeliai, vizualizacijos būsimiems projektams. Fiksavimas atliekant skeneriais ir bepiločiais orlaiviais.

Kultūros paveldo vertybių ir archeologijos 3D fiksavimas

Archeologinių tyrinėjimų metu atkasti objektai ir kultūros vertybės fiksuojamos 3D lazeriniu skeneriais arba fotogrametrijos metodu. Milijonų taškų pagalba užfiksuojama ne tik tiksli objektų forma ir spalvos, bet ir aplinkinė teritorija bei pastatai. Tai leidžia tiksliau atkurti teritorijos istorinį vaizdą ir galimą integravimą į planuojamą teritorijos atnaujinimą.

pastatų 3D SKENAVIMAS

Gamybinių objektų 3D skenavimas

Infrastruktūros objektų 3D skenavimas